Khăn lụa vuông Bossi – dòng khăn cao cấp, mẫu mã nhẹ nhàng, tinh tế, dành cho nhân viên ngân hàng, bảo hiểm, nhà giáo, nhân viên nữ văn phòng.